OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  기본 정보
  상품명 IAAC's Gourmet WORKSHOP : The Butter Pantry (120min/60min)
  판매가 200,000

  이악크래프트가 선보이는 두번째 고메 셀렉션으로 음식의 풍미를 살리는 피니싱 버터(Finishing Butter)를 생산하는 버터 팬트리(@thebutterptry)와 함께합니다.

  음식을 맛있고 더 간편하게 즐길 수 있는 방법에 대한 고민에서 출발한 버터팬트리는 신선한 목초를 먹고 자란 방목 젖소의 원유로 만들어 영양이 풍부한 양질의 발효 버터와 유기농 비정제 원당을 사용하고, 다양한 지역 특산물을 가공해 계절마다 산지 직송 제철 재료로 만든 시즌 한정 버터를 생산합니다.

  이번 고메 워크숍은 2주차 수업으로 진행되며, 1주차에는 이악크래프트의 인기 수업인 버터 키퍼와 버터 나이프를 만들고, 2주차에는 버터팬트리의 박원지 대표님과 함께 몽블랑케이크를 연상시키는 담백하고 고소한 공주 밤 버터를 만들어 봅니다.

  버터키퍼는 버터를 상온에 두고 한 달 정도 매일 부드럽게 사용할 수 있는 저장용기입니다.
  우리나라에서는 생소하지만 버터를 많이 소비하는 프랑스에서는 필수로 사용하고 선물용으로도 인기가 좋은 컨테이너입니다.

  부드러운 버터를 사용하기 위해 전자레인지에 넣어 녹이거나 냉장고에서 미리 버터를 꺼내둘 필요없이 키퍼 안에 물을 넣고 버터를 실온에서 보관하면 버터는 공기와의 접촉없이 부드럽게 상온보관이 가능해집니다.

  2주차 수업에서는 시식할 수 있는 빵과 음료가 함께 준비되며, 수업이 끝난 후 직접 만든 밤 버터를 내가 만든 버터 키퍼에 넣어 가져갈 수 있습니다.

  *수강료는 모든 재료비와 가마 소성료가 포함되어 있습니다.

  * 수업이 만석인 경우 대기를 원하시는 분들은 이악크래프트 카카오톡 (친구찾기 id : iaac)으로 연락주시면 대기자 리스트에 업데이트 후, 잔여석이 생기면 신청안내를 드립니다.

  * 무통장 입금의 경우 신청 24시간내 입금이 되지 않을 시, 자동 취소 되는 점 참고 부탁드립니다. 

  • 수업 유의사항   - 수업에 필요한 모든 재료는 준비되어 있습니다. 필요하신 분들은 에이프런을 챙겨주세요.

   - 수업은 정각에 시작합니다. 수업의 시작과 함께 선생님의 시연 후에 수업이 진행되니 수업시간 5분전까지 꼭 도착해 주세요.
   - 수업 결과물은 수업일자로 부터 1년까지만 보관하고 있으며, 1년 경과후 폐기 처분되는 점 참고 부탁드립니다.
   - 수업 신청 완료 후에는 어떠한 경우에도 수업 변경이나 환불이 불가능합니다. 충분히 고민하시고 스케줄 확인하시어 신청부탁드립니다.
  • 수업 장소

   IAAC CRAFTS HANNAM STUDIO

   서울시 용산구 한남대로 42길 15 1층

   대중교통을 이용하실 경우 지하철(한강진역 2번 출구), 버스(서울중부기술교육원, 블루스퀘어)에서 하차하시고, 부득이하게 자가를 이용하시는 경우 가까운 유료주차장 또는 한강진 공영주차장을 이용해 주세요.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  일정

  (필수)

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  IAAC's Gourmet WORKSHOP : The Butter Pantry (120min/60min) 수량증가 수량감소 200000 (  0)
  TOTAL 0 (0개)
  Add to Bag Sold Out